پایه

تومان70/ماه

 • 10 ویدئو آپلود
 • 2 پیام
 • 5 تماس
 • 3 گیگابایت داده
 • زمان نامحدود
 • رایگان 14 روز

نهایی

تومان199/ماه

 • 10 ویدئو آپلود
 • 2 پیام
 • 5 تماس
 • 3 گیگابایت داده
 • زمان نامحدود
 • رایگان 14 روز
تومان 49

بسته ماهانه

بسته استارت آپ
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار و امور مالی
 • بهینه سازی سئو
 • مدیریت و بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7 مشتری
تومان 149

بسته ماهانه

بسته نهایی
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار و امور مالی
 • بهینه سازی سئو
 • مدیریت و بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7 مشتری